Pyöräliikenne

Vuonna 2015 TCC:n toimintaan tuli mukaan myös  pyöräliikenteen edistäminen.

Pyöräily on kätevä ja terveellinen tapa liikkua. Pyöräily on myös yhteiskunnalle tehokkainta liikennettä ja terveyshyötyjen takia se jopa säästää rahaa. TCC:n tavoitteena on edistää pyöräilyä pitkällä aikavälillä. TCC on pyöräijöiden puolesta yhteyshenkilönä Hattulan ja Janakkalan kuntiin ja Hämeenlinnan kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin. Tarkoitus on vaikuttaa

  • liikennesuunnitteluun, jotta se muuttuisi pyöräliikennttä suosivaksi.
  • liikenneinvestointeihin, jotta pyöräily olisi turvallisempaa, ja infrastrukteeri kannustaisi yhä useampaa pyöräilemään
  • kunnossapitoon ympäri vuoden, jotta myös talvella pyöräily olisi mahdollista

Yhteisenä toimintana on järjestetty vapaamuotoisia torikahveja,  osallistuttu Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan pyöräilykartan reittitietojen keräämiseen, järjestetty Valopyöräilyjä rantareitillä, osallistuttu Hämeenlinnan pyöräilyohjelman 2016-2021 ja kävelyn- ja pyöräilyn ohjelman 2022-2027 valmisteluun.  Yhdessä Hämeen Ammattikorkeakoulun HAMKin kanssa olimme mukana tekemässä Hämeen Pyöräilyohjelmaa 2020-2021.  Vuonna 2023 osallistuimme Kanta-Hämeen maakunnallisten pyöräilyreittien selvityksen tekemiseen. 

Lisäksi järjestämme päättäjäpyöräilyja, joissa seurataan tilanteen kehittymistä.  Hämeenlinnan päättäjäpyöräilyt on järjestetty elokuussa 2016 ja syyskuussa 2021.

Kuntavaalien yhteydessä  valmisteltiin vaaliteesit 2017 ja 2021 kuntavaaliehdokkaille ja edustakuntavaalien yhteydessä nostetaan esille Pyöräliiton vaaliteesejä. 

Tietoa pyöräilyn kehittämisestä löytyy Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta

  • Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään toukokuussa 
  • Liikkujan viikkoa vietetään syyskuussa
  • Talvipyöräilyviikko on marraskuussa.

Linkkejä: